Onze privacy policy

1. Algemene informatie en principes van gegevensverwerking

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt. De bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, de zogenaamde persoonsgegevens, bij het gebruik van onze website is voor ons een belangrijke zorg.

Volgens art. 4 (1) AVG zijn persoonlijke gegevens alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie zoals uw voor- en achternaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Gegevens waarbij geen verwijzing naar uw persoon kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld door middel van anonimisering, zijn geen persoonsgegevens. Verwerking (bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, lezen, opvragen, gebruiken, verzenden, verwijderen of vernietigen) volgens art. 4 (2) AVG vereist altijd een wettelijke basis of uw toestemming. Verwerkte persoonsgegevens moeten worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen wettelijk voorgeschreven bewaarplicht meer bestaat.

Hier vindt u informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website. Om de functies en diensten van onze website te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens over u verzamelen.

We leggen hen ook de aard en omvang van de betreffende gegevensverwerking, het doel en de bijbehorende wettelijke basis en de betreffende bewaartermijn uit.

2. Gegevensbeheerder

Wij, Serviceplan Group SE & Co KG, House of Communication, Friedenstr. 24, 81671 München, Duitsland, telefoon: +49 89 2050 20, e-mail: info@house-of-communication.com (hierna: "Serviceplan Group" of "wij"), wil u hieronder informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze website.

De volgende Serviceplan-bureaus zijn elk verantwoordelijk voor de gebieden van onze merken op de site (Plan.Net, Mediaplus) voor zover het uw vragen aan deze bureaus betreft, b.v. via een contactformulier of per e-mail:

- Plan.Net Duitsland GmbH & Co. KG, Huis van Communicatie, Friedenstr. 24, 81671 München, E-mail: info@plan-net.com, Telefoon: +49 89 2050 30

- Mediaplus Duitsland GmbH & Co.KG, Huis van Communicatie, Friedenstr. 24, 81671 München, E-mail: mediaplus@house-of-communication.com, Telefoon: +49 89 2050 50

Voor zover u de gebieden van onze agentschappen buiten Duitsland bezoekt, is de verantwoordelijke instantie de hier genoemde instantie

Als u contact met ons opneemt in verband met gegevensbescherming, sturen wij uw verzoek graag door naar de betrokken instanties.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is alleen van toepassing op de website van Serviceplan en haar agentschappen. Het geldt niet voor andere websites waarnaar wij slechts door middel van een hyperlink verwijzen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke omgang met uw persoonsgegevens op deze websites van derden. Informeer uzelf over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze bedrijven rechtstreeks op hun websites.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Ook met vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Dr. Georg Schröder, LL.M.

juridische gegevens Schröder Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Prannerstr. 1

80333 München

Duitsland

Telefoon: +49 (0)89 954 597 520

Fax: +49 (0)89 954 597 522

E-mail: datenschutz@legaldata.law

4. Beschikbaarstelling en gebruik van de logbestanden van de website/server

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

Als u deze website gebruikt zonder op een andere manier (bijvoorbeeld door registratie of gebruik van het contactformulier) gegevens aan ons door te geven, verzamelen wij via serverlogbestanden technisch noodzakelijke gegevens die automatisch naar onze server worden verzonden, waaronder:

·      IP adres

· Datum en tijd van de aanvraag

· Naam en URL van het opgehaalde bestand

· Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL)

· Toegang tot status/HTTP-statuscode

· Browsertype

· Taal en versie van de browsersoftware

·      Besturingssysteem

b) Doel en rechtsgrondslag

Deze verwerking is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen. Wij gebruiken de gegevens ook om de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen.

De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 (1) (f) AVG. De verwerking van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden van een website en dient daarmee ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf.

c) Bewaartermijn

Zodra de bovengenoemde persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de website weer te geven, worden deze verwijderd. Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Er bestaat derhalve geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker ten aanzien van dit aspect. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden als dit wettelijk vereist is.

5. Gebruik van cookies

a) Aard, omvang en doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website door ons naar de browser van uw eindapparaat worden gestuurd en daar worden opgeslagen.

Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Andere cookies stellen ons daarentegen in staat verschillende analyses uit te voeren. Sommige cookies kunnen bijvoorbeeld de browser die u gebruikt herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en verschillende informatie aan ons doorgeven. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en te verbeteren. Cookies stellen ons onder meer in staat om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken, door bijvoorbeeld uw gebruik van onze website bij te houden en uw voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) te bepalen. Als derde partijen informatie verwerken via cookies, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies kunnen geen schade aan uw eindapparaat veroorzaken. Ze kunnen geen programma's uitvoeren en geen virussen bevatten. Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt, waarvan het type en de functie hieronder worden uitgelegd.

Sessiecookies

Op onze website worden zogenaamde sessiecookies gebruikt, die automatisch worden verwijderd zodra u uw browser sluit. Dit type cookie maakt het mogelijk om uw sessie-ID vast te leggen. Hierdoor kunnen verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie worden toegewezen en wordt het mogelijk uw eindapparaat bij volgende websitebezoeken te herkennen. Deze sessiecookies vervallen aan het einde van de sessie.

Permanente cookies

Op onze website worden permanente cookies gebruikt. Persistente cookies zijn cookies die voor langere tijd in uw browser worden opgeslagen en informatie kunnen doorgeven. De respectieve opslagperiode verschilt afhankelijk van de cookie. Permanente cookies kunt u zelfstandig verwijderen via uw browserinstellingen.

Cookies van derden

Wij gebruiken analytische cookies om geanonimiseerd gebruikersgedrag op onze website te monitoren.

Daarnaast gebruiken wij marketingcookies. Met deze cookies kunnen we het gebruikersgedrag volgen voor reclame- en gerichte marketingdoeleinden.

Met socialemediacookies kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken en inhoud van onze website binnen uw netwerken delen.

Configuratie van browserinstellingen

U kunt individuele cookies of alle cookies afzonderlijk accepteren of weigeren wanneer u onze website voor het eerst bezoekt en vervolgens op elk gewenst moment in onze cookiebanner door een groen vinkje naast de betreffende cookie te plaatsen of deze te verwijderen en vervolgens op "OK" te klikken.

Uw instellingen in de cookiebanner worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Daarom moet u ze opnieuw maken als u uw browsegeschiedenis verwijdert of een ander apparaat of internetbrowser gebruikt.

De meeste webbrowsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt uw browser echter zo configureren dat deze alleen bepaalde cookies accepteert of helemaal niet. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet meer van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

Via uw browserinstellingen kunt u ook de cookies verwijderen die al in uw browser zijn opgeslagen. Bovendien is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u een melding krijgt voordat er cookies worden opgeslagen. Omdat de verschillende browsers qua werking kunnen verschillen, vragen wij u voor de betreffende configuratiemogelijkheden het betreffende helpmenu van uw browser te gebruiken.

Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan het nodig zijn dat er een permanente cookie op uw computer wordt opgeslagen. Als u deze cookie vervolgens verwijdert, moet u deze opnieuw deactiveren.

b) Juridische basis

Deze verwerking is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen. Wij gebruiken de gegevens ook om de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bovendien is het verzamelen van gegevens noodzakelijk voor het aanbieden van onze website en dient daarmee ter bescherming van een legitiem belang van ons bedrijf. De wettelijke basis voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is Art. 6 (1) (c) en (f) AVG.

Als u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons op de website geplaatste mededeling ("cookiebanner"), is de wettelijke basis voor verdere gegevensverwerking Art. 6 (1) (a) AVG.

c) Bewaartermijn

De bewaartermijn komt overeen met de duur van de cookies. Dit kunt u op ieder moment bekijken in onze cookiebanner per cookie. Bovendien kunt u cookies op elk gewenst moment handmatig in uw browser verwijderen.

d) Cookie-categorieën

Wij gebruiken de volgende categorieën cookies:

aa) Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zorgen voor functies zonder welke onze website niet kan worden gebruikt zoals bedoeld. Het doel van deze cookies is bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat ingelogde gebruikers altijd ingelogd blijven wanneer ze verschillende subpagina's bezoeken. Dit zijn zogenaamde first party cookies, d.w.z. de cookies worden alleen door ons gebruikt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt cookies op elk moment in uw browser deactiveren.

bb) Statistiekencookies

Statistische cookies verzamelen informatie over hoe een website wordt gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren. Zo worden bijvoorbeeld de volgende gegevens verzameld:

Het aantal keren dat een pagina of subpagina's worden bezocht, de tijd die op de website is doorgebracht, de volgorde van de bezochte pagina's, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio, de stad van waaruit toegang wordt verkregen en het aandeel van mobiele apparaten die toegang krijgen tot onze websites. Bovendien analyseren wij welke delen van onze website voor u van bijzonder belang zijn.

Statistische cookies helpen website-eigenaren in het algemeen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

cc) Cookies voor personalisatie

Cookies voor personalisatie stellen onze website in staat om de door u verstrekte informatie (bijvoorbeeld geregistreerde naam, taalkeuze, locatie) op te slaan en u op basis daarvan verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Via deze worden uitsluitend geanonimiseerde gegevens verwerkt.

dd) Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen en hen op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Ze worden ook gebruikt om de frequentie waarmee advertenties verschijnen te beperken en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Deze cookies registreren met name of een website is bezocht. De aldus verkregen informatie kan worden gedeeld met derde partijen, zoals adverteerders. Cookies om de targeting en reclame te verbeteren, zijn vaak gekoppeld aan sitefunctionaliteiten van derden.

Het doel van marketingcookies is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor gebruikers en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

6. Gegevensverzameling voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en voor de uitvoering van het contract

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

Op precontractueel gebied en bij het afsluiten van het contract verzamelen wij persoonlijke gegevens over u. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of bankgegevens.

b) Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens uitsluitend met het oog op de uitvoering van het contract of het nakomen van precontractuele verplichtingen.

De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (b) AVG. Als u ook uw toestemming heeft gegeven, is de aanvullende rechtsgrond art. 6 (1) (a) AVG.

c) Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking ervan, b.v. na beëindiging van het contract.

Daarnaast kunnen er wettelijke opslagverplichtingen bestaan, bijvoorbeeld opslagverplichtingen op grond van handels- of belastingrecht in overeenstemming met het Duitse handelswetboek (HGB) of het Duitse belastingwetboek (AO). Indien dergelijke bewaarplichten bestaan, zullen wij uw gegevens verwijderen nadat deze bewaartermijnen zijn verstreken.

7. Gegevensoverdracht

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

a) u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) (a) AVG.

b) dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk volgens art. 6 (1) (b) AVG voor de uitvoering van een contractuele relatie met u of voor de implementatie van precontractuele maatregelen.

c) er bestaat een wettelijke verplichting tot openbaarmaking overeenkomstig art. 6 (1) (c) AVG.

Het kan zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om gegevens door te geven aan overheidsinstanties, b.v. Belastingdienst, sociale verzekeraars, zorgverzekeraars, toezichthouders en wetshandhavingsinstanties.

d) de openbaarmaking noodzakelijk is in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) AVG voor de bescherming van legitieme zakelijke belangen, evenals voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient in de geheimhouding van uw gegevens.

e) wij maken gebruik van externe dienstverleners (zogenaamde verwerkers) voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 28 AVG, die verplicht zijn om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Wij maken gebruik van dergelijke dienstverleners op het gebied van:

·  HET

· Logistiek

· Telecommunicatie

· Verdeling

· Marketing

Bij het doorgeven van gegevens aan externe instanties in derde landen, d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen wij ervoor dat deze instanties uw persoonsgegevens met dezelfde zorg behandelen als binnen de EU of EER. Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derde landen waarvoor de Europese Commissie een passend beschermingsniveau heeft bevestigd of als wij de zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens garanderen door middel van contractuele overeenkomsten of andere passende garanties.

8. Toepassingsmogelijkheid

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

U kunt zich via onze website of per e-mail aanmelden. Wanneer u solliciteert, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u in het invoerscherm invult of die u ons per e-mail toestuurt.

Als u onze sollicitatiepagina op het "Softgarden"-portaal gebruikt, worden de sollicitatiedocumenten die u daar uploadt, eerst opgeslagen door onze dienstverlener softgarden e-recruiting GmbH, Tauentzienstraße 14, 10789 Berlijn, die ze naar ons doorstuurt. Dit omvat met name contactgegevens, motivatiebrief, CV en referenties. Meer informatie over gegevensbescherming bij softgarden vindt u op: https://network.softgarden.io/#/privacy-policy/en

b) Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 88 (1) AVG in combinatie met. § 26 BDSG en bovendien art. 6 (1) (b) AVG.

Als u ons toestemming geeft om u op te nemen in onze kandidatenpool, is de wettelijke basis Art. 6 (1) (a) AVG.

c) Bewaartermijn

Als wij u geen baan kunnen aanbieden, bewaren wij uw gegevens maximaal zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure, rekening houdend met § 61b (1) ArbGG in combinatie met § 15 AGG. Het begin van de termijn is de ontvangst van de afwijzingsbrief.

Als u ons toestemming heeft gegeven om u op te nemen in onze sollicitantenpool, bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar.

d) Gegevensoverdracht

Uw gegevens worden alleen bekendgemaakt aan de afdelingen die betrokken zijn bij de beslissing (verantwoordelijke personeels- of gespecialiseerde afdelingen, management, ondernemingsraad).

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn uw gegevens bekend te maken aan publieke instanties en instellingen (bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, politie, toezichthouders, belastingdienst, sociale zekerheidsinstellingen, etc.).

Andere gegevensontvangers kunnen de entiteiten zijn waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven om gegevens over te dragen.

9. Commentaarfunctie

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u reageren op berichten in onze blog. Wanneer u op een bericht reageert, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u in het invoermasker invoert. Naast de reacties die u achterlaat, bewaren en publiceren wij ook informatie over het begin waarop u uw reacties heeft aangenomen en definitief de door u gekozen gebruikersnaam (pseudoniem). Bovendien wordt het door de internetprovider (ISP) erkende IP-adres opgeslagen. Een overdracht aan anderen vindt niet plaats.

b) Doel en rechtsgrondslag

De opslag van de door u verzonden gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres) gebeurt om veiligheidsredenen en in het geval dat de rechten van derden worden geschonden door een gezonden commentaar of als er illegale inhoud wordt geplaatst.

Er zal geen openbaarmaking van deze verzamelde persoonsgegevens aan derden voorkomen, tenzij een soortgelijke openbaarmaking verplicht vereist is van onze juridische verdedigingsdient.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is, indien en voor zover uw toestemming wordt verleend, Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. De wettigheid van de uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Een andere rechtsgrondslag is art. 6 (1) (f) AVG, omdat wij een essentieel belang hebben bij het ophelderen van de feiten en de daarmee samenhangende juridische vervolging, als de rechten van anderen worden geschonden of als er illegale inhoud wordt geplaatst.

c) Bewaartermijn

De opmerkingen en de verrassende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de precieze inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd.

10. Contactformulier

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een daarvoor bestemd formulier. Tijdens het verzenden van uw aanvraag via het contactformulier wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring om uw toestemming te verkrijgen.

Als u gebruik maakt van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

· Begroeting

·      Naam

·      E-mailadres

·      Telefoonnummer

·      Onderwerp

·      Berichtinhoud

b) Doel en rechtsgrondslag

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per e-mail een antwoord op uw vraag te sturen. Bij gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) AVG.

c) Bewaartermijn

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij uw verzoek hebben verwerkt).

Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen volgens het Duitse handelswetboek (HGB) of het Duitse belastingwetboek (AO) - blijven onaangetast.

11. Contactmogelijkheden per e-mail

Op onze website hebben ze een contactmogelijkheid via e-mail.

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

U kunt per e-mail contact met ons opnemen. Onze gegevensverzameling is beperkt tot het e-mailadres van het e-mailaccount dat u gebruikt om contact met ons op te nemen, evenals de persoonlijke gegevens die u indien gewenst verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

b) Doel en rechtsgrondslag

Het doel van de gegevensverwerking is om uw verzoek passend te beantwoorden. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (f) AVG.

c) Bewaartermijn

De duur van de opslag van bovenstaande gegevens is afhankelijk van de achtergrond van uw contactpersoon. Uw persoonsgegevens worden regelmatig verwijderd als het doel van de communicatie niet meer van toepassing is en opslag niet langer noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een verwerking van uw verzoek.

12. Registratie bij het Serviceplan Alumniprogramma

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website hebben oud-medewerkers de mogelijkheid om via een daarvoor bestemd formulier lid te worden van de “Club van Communicatie” en met ons in contact te blijven via het Serviceplan Alumni Programma. Als lid van de Club van Communicatie wordt u regelmatig uitgenodigd voor evenementen, ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief en kunt u zich gratis abonneren op het tijdschrift TWELVE.

Als onderdeel van het proces van het indienen van uw lidmaatschapsaanvraag via het contactformulier wordt verwezen naar dit Privacybeleid om uw toestemming te verkrijgen.

Als u ons via het online formulier een lidmaatschapsverzoek stuurt, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

· Begroeting

· Titel

·      Voornaam

·      Achternaam

·      E-mailadres

·      Bedrijf

· Straat

·      POSTCODE

·      Plaats

b) Doel en rechtsgrondslag

De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor het Serviceplan Alumni Programma worden uitsluitend gebruikt voor reclame-evenementen, nieuwsbrieven en de verzending van ons TWELVE magazine.

Bij gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) AVG.

c) Bewaartermijn

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel van de opslag van de gegevens niet langer van toepassing is.

Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen volgens het Duitse handelswetboek (HGB) of het Duitse belastingwetboek (AO) - blijven hierdoor onaangetast.

13. Nieuwsbrief

a) Type en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis reguliere e-mailnieuwsbrief. Om u regelmatig de nieuwsbrief te kunnen sturen, hebben wij uw e-mailadres nodig.

In verband met de verzending van de nieuwsbrief worden uw gegevens doorgegeven aan onze nieuwsbriefdienstverlener. Er vindt geen verdere openbaarmaking aan derden plaats.

Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Hiervoor sturen wij u een bevestigingsmail waarin wij u vragen te bevestigen dat u toekomstige nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen door op een daarvoor bestemde link te klikken.

Dit is om ervoor te zorgen dat alleen u, als eigenaar van het opgegeven e-mailadres, zich kunt abonneren op de nieuwsbrief. Uw bevestiging moet onmiddellijk na ontvangst van de bevestigingsmail plaatsvinden, anders wordt uw nieuwsbriefregistratie automatisch uit onze database verwijderd.

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u in het invoermasker invoert (bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres).

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij bovendien uw door de internetprovider (ISP) toegewezen IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. datum. In het geval van de ter controle verzonden bevestigingsmail (dubbele opt-in van de e-mail) slaan wij bovendien de datum en het tijdstip op van de klik op de bevestigingslink, evenals het door de internetprovider (ISP) toegewezen IP-adres. ).

b) Doel en rechtsgrondslag

De door ons verzamelde gegevens bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op reclame wijze aan te spreken.

De verwerking van uw e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrief vindt plaats op basis van uw vrijwillig gegeven en op elk moment voor de toekomstige herroepbare toestemmingsverklaring volgens Art. 6 (1) (a) AVG en § 7 (2) nr. 3 UWG.

Bovendien is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1) (f) AVG, voor zover wij het bewijs van de vereiste toestemming documenteren.

c) Bewaartermijn

Uw e-mailadres wordt bewaard zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Na het afmelden voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens.

14. Gegevensbeschermingsverklaring voor videoconferenties

De volgende gegevensbeschermingsinformatie heeft betrekking op het gebruik van de volgende videoconferentiesystemen:

· GaNaarWebinar

(hierna: videoconferentiesystemen)

Wij willen u hieronder informeren over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de videoconferentiesystemen.

Doel van de verwerking

Voor het geven van seminars en trainingen maken wij gebruik van videoconferentiesystemen (hierna: "Online Meeting"). De videoconferentiesystemen worden technisch geleverd door de betreffende aanbieder. De voorschriften van de betreffende aanbieder met betrekking tot het gebruik blijven onaangetast.

Verantwoordelijk

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van onlinebijeenkomsten is de betreffende organisator van de onlinebijeenkomst.

Welke gegevens worden verwerkt?

Bij het gebruik van de videoconferentiesystemen worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de verwerkte gegevens is mede afhankelijk van de gegevens die u voor of tijdens deelname aan een online bijeenkomst verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Gebruikersgegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres, wachtwoord (als "single sign-on" niet wordt gebruikt), profielfoto (optioneel), afdeling (optioneel).

Metagegevens van de vergadering: onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adressen van deelnemers, apparaat-/hardware-informatie.

Voor opnames (optioneel): MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatie-opnamen, M4A-bestand van alle audio-opnamen, tekstbestand van online vergaderchat.

Bij het inbellen met de telefoon: informatie over het inkomende en uitgaande oproepnummer, landnaam, begin- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het apparaat worden opgeslagen.

Tekst-, audio- en videogegevens: Mogelijk heeft u de mogelijkheid om in een "online vergadering" gebruik te maken van de chat-, vraag- of enquêtefuncties. In zoverre worden de door u ingevoerde tekst verwerkt om deze in de onlinevergadering weer te geven en eventueel te loggen. Om de weergave van video en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en van een eventuele videocamera van het eindapparaat dienovereenkomstig verwerkt gedurende de duur van de vergadering. U kunt de camera of microfoon op elk gewenst moment zelf uitschakelen of dempen.

Om deel te nemen aan een online vergadering of de "vergaderruimte" te betreden, moet u in ieder geval informatie over uw naam opgeven.

Omvang van de verwerking

Als wij een online bijeenkomst willen opnemen, zullen wij dit transparant aan u communiceren en – waar nodig – om toestemming vragen. Online vergaderingen worden in de regel niet opgenomen. Dit geldt ook voor de chatfunctie.

Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG wordt niet toegepast.

Rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking

Voor zover u als deelnemer aan een evenement een contract met ons heeft gesloten, is de wettelijke basis Art. 6 (1) (b) AVG (contract of voorlopig contract).

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, is de wettelijke basis Art. 6 (1) (a) AVG.

Voor zover persoonlijke gegevens van medewerkers van Serviceplan worden verwerkt, is § 26 (1) BDSG de wettelijke basis voor de gegevensverwerking.

Wij gebruiken alleen audio- of video-opnamen en functies die niet noodzakelijk zijn voor een sessie op de wettelijke basis van de toestemming van de betrokkenen overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG. De toestemmingsverklaring wordt vooraf verkregen.

Ontvanger / doorgeven van gegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deelname aan onlinebijeenkomsten worden in de regel niet aan derden bekendgemaakt, tenzij dit de bedoeling is voor openbaarmaking.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Een deel van de aanbieders van de videoconferentiesystemen is gevestigd in de VS. Verwerking van persoonsgegevens vindt dus ook plaats in een derde land. Met elk van de aanbieders hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van art. 28 AVG.

Door zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen af te sluiten, hebben de aanbieders zich verplicht een niveau van gegevensbescherming na te leven dat in essentie overeenkomt met het Europese niveau.

Houd er echter rekening mee dat het bestaan van een passende gegevensbeschermingsnorm voor aanbieders buiten de EU/EER - zelfs in het geval dat EU-standaardcontractbepalingen worden afgesloten - niet in alle gevallen kan worden gegarandeerd.

Gegevens verwijderen

In principe verwijderen wij persoonsgegevens wanneer er geen noodzaak meer is voor verdere opslag. Een dergelijke vereiste kan met name bestaan als de gegevens nog steeds nodig zijn om contractuele diensten te vervullen. Bij wettelijke bewaarplichten komt de verwijdering pas in aanmerking na het verstrijken van de betreffende bewaarplicht.

Recht van klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij herzien deze gegevensbeschermingsverklaring in het geval van wijzigingen in de gegevensverwerking of andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken.

15. Gegevensbeveiliging en back-upmaatregelen

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Daartoe nemen wij uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die regelmatig worden herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Hieronder valt onder meer het gebruik van erkende encryptiemethoden (TLS). Gegevens die in niet-versleutelde vorm, bijvoorbeeld per e-mail, worden verstrekt, kunnen echter door derden worden gelezen. Wij hebben hier geen invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem of haar verstrekte gegevens te beveiligen tegen misbruik, door deze te versleutelen of op enige andere wijze.

16. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment indien nodig bij te werken.

17. Uw rechten

Hier vindt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Details zijn te vinden in de artikelen 7, 15-22 en 77 AVG. In dit verband kunt u contact met ons opnemen als verwerkingsverantwoordelijke (sectie 2) of met onze functionaris voor gegevensbescherming (sectie 3).

a) Recht om uw toestemming voor gegevensbescherming in te trekken overeenkomstig Art. 7 (3) AVG

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde verwerking wordt hierdoor echter niet aangetast.

b) Recht op toegang volgens Art. 15 AVG

U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als dit het geval is, heeft u het recht om informatie over deze persoonsgegevens en verdere informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld over uw persoonlijke gegevens. de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers en de geplande duur van de opslag of de criteria om deze duur te bepalen.

c) Recht op rectificatie en aanvulling volgens Art. 16 AVG

U heeft het recht om zonder onnodige vertraging de correctie van onjuiste gegevens te verzoeken. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om de aanvulling van onvolledige gegevens te vragen.*

d) Recht op verwijdering ("recht om vergeten te worden") volgens Art. 17 AVG

U heeft recht op verwijdering voor zover de verwerking niet langer noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw gegevens niet meer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden, als u uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt ingetrokken of als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

e) Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 AVG

U heeft het recht om de verwerking te beperken, b.v. als u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn.

f) Recht op gegevensportabiliteit volgens Art. 20 AVG

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.

g) Recht van bezwaar volgens Art. 21 AVG

U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het geval van direct marketing heeft u als betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor eventuele profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

h) Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering volgens art. 22 AVG

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – behalve in de uitzonderlijke gevallen bedoeld in artikel 22 van de AVG.

Wij nemen geen besluitvorming uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

i) Klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 77 AVG

Bovendien kunt u te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat de gegevensverwerking niet in overeenstemming is met de vereisten voor gegevensbescherming.

Online-hulpmiddelen

Een overzicht van de online tools die op onze website worden gebruikt en informatie over sociale media vindt u hier

 

Status: maart 2023