SAMENLEVING ZIET POTENTIE AI, MAAR HEEFT ZORGEN OVER PRIVACY EN INVLOED

Onderzoek mediaplus en snakeware legt aandachtspunten bloot

20.07.2023

Onderzoek Mediaplus en Snakeware legt aandachtspunten bloot

Kunstmatige intelligentie lijkt onze wereld in sneltreinvaart binnen te stormen. Hoe kijkt Nederland naar deze toekomst? Voor onze opdrachtgever Snakeware deed Mediaplus Research onderzoek onder circa 1.000 Nederlanders naar hun mening over Ai en met name ChatGPT. Hieruit blijkt dat er vooralsnog aanzienlijke zorgen bestaan over de invloed van kunstmatige intelligentie op de samenleving. De onderzoeksresultaten werden deze week veelvuldig overgenomen door de media, dankzij de inspanningen van ons PR & Content team. 
 
Ondanks de snelle opmars van Artificial Intelligence (Ai), voelt ruim de helft van de Nederlanders zich nog ongemakkelijk bij deze technologie; en slechts een kwart omarmt deze. Een meerderheid van 80% geeft aan nog nooit ChatGPT – een van de meest bekende en beschikbare Ai-toepassingen op dit moment - te hebben gebruikt.  
 
Privacy punt van zorg  
Ruim een derde denkt dat we lui zullen worden door toenemende automatisering en bijna de helft vreest dat mensen hun sociale kwaliteiten zullen verliezen. Daarbij heeft 54% geen vertrouwen in een klantenservice die wordt aangedreven door chatbots. Privacy is tevens een groot punt van zorg, meer dan de helft is bang dat ze hun privacy zullen verliezen door intensieve Ai-bewaking. En als het aankomt op ons leven, dan zou ruim driekwart zich niet zomaar laten opereren door Ai en moet 56% er niet aan denken om in een zelfrijdende auto te stappen. 

Nederland ziet de potentie van ChatGPT, maar staat nog niet te springen 
Het is duidelijk dat, ondanks de groeiende aanwezigheid van Ai, de Nederlandse acceptatie en het gebruik nog achterblijven. Maar hoe kijkt Nederland aan tegen ChatGPT als toepassing die nu al steeds meer geïntegreerd wordt in ons dagelijks leven? 

Ondanks dat 70% nog niet zeker is van de betrouwbaarheid van ChatGPT, is er een duidelijk bewustzijn van deze technologie. Een even groot deel verwacht dat ChatGPT zal blijven bestaan en in populariteit zal toenemen en bijna zes op de tien denkt dat het in veel sectoren van de samenleving geïntegreerd zal worden.  

Echter, als het op gebruik aankomt lijkt men vooralsnog niet zo happig. Zo geeft driekwart aan liever zelf de controle te houden over persoonlijke schema's en (trainings)plannen. Mochten we de chatbot wel gebruiken, dan is dat eerder voor hulp bij het onbekende, zoals concepten die we niet begrijpen en voor het genereren van nieuwe ideeën tijdens brainstormsessies. 
 
90% schaamt zich niet voor hulp van chatbot 
De relatief kleine groep Nederlanders die momenteel wel al gebruik maakt van ChatGPT geeft aan de toepassing voornamelijk te gebruiken voor praktisch gebruik (56%) en voor hun plezier (39%). Gevolgd door werk (35%) en school (19%). Zo’n 90% schaamt zich er niet voor wanneer ze hulp hebben gekregen van ChatGPT en zo’n 80% is niet minder trots op het resultaat. Opvallend is dat, ondanks de kritische houding ten aan zien van de betrouwbaarheid, gebruikers wel vertrouwen lijken te hebben in de gegevensbeveiliging van de tool: driekwart van de respondenten die de chatbot gebruiken maakt zich geen zorgen of de toepassing gegevens opslaat. 
 
Positieve impact op de samenleving 
Toine Dinkelberg, Chief Digital Officer van Snakeware onderstreept het belang van een gebalanceerde houding, waarbij de technologie kritisch wordt benaderd. Tegelijkertijd roept hij Nederland op om open te staan voor de kansen die Ai biedt. Dinkelberg: "We staan aan de vooravond van een Ai-revolutie, waarbij de potentie van technologie als ChatGPT, maar ook tegenhanger Bard van Google, onmiskenbaar is. Hoewel er terechte zorgen bestaan over privacy en invloed, moeten we ook de vele mogelijkheden en voordelen erkennen die Ai met zich meebrengt. Ai is uiteindelijk bedoeld om ons leven te verbeteren en te verrijken. Met de juiste regulering en ethische richtlijnen kunnen we ervoor zorgen dat Ai een positieve impact heeft op de samenleving." 
 
Neem voor vragen over de onderzoeksresultaten of over Snakeware contact op met Pim van Houten via: p.vanhouten@house-of-communication.com  

Toelichting op het onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Mediaplus Research in opdracht van Snakeware onder een representatieve populatie van 1.504 Nederlanders (waarvan 950 bekend waren met ChatGPT waardoor we onder deze groep diverse stellingen konden voorleggen over dit onderwerp), 18+, verdeeld over 880 werknemers, 101 studenten, 251 gepensioneerden en 272 overig. De onderzoeksperiode was eind mei/begin juni 2023 en is uitgevoerd volgens ESOMAR-richtlijnen.

Neem contact met ons op!
Pim van Houten
Onderzoek mediaplus en snakeware legt aandachtspunten bloot
PR & Content Director
Serviceplan
Neem contact met ons op!
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven
Gelieve een geldig telefoonnummer in te geven

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.